Hinderpremie

De hinderpremie (de voormalige inkomenscompensatievergoeding) wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Het gaat over werken aan het openbaar domein, hinder veroorzaakt door werken aan privé-eigendommen komt niet in aanmerking.

Voor alle vragen rond de hinderpremie kan je terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.