Meldingen

Meld via het meldingsformulier online je opmerkingen of problemen aan het gemeentebestuur.

Beschrijf elke melding nauwkeurig. We bezorgen die aan de betrokken dienst en zij zoeken zo snel mogelijk een oplossing (de dag zelf bij eenvoudige problemen). Neemt dit meer tijd in beslag, dan brengen we je op de hoogte van de verschillende stappen en het resultaat.

Mogelijke meldingen zijn: een kapot verkeersbord, geluidshinder, een put in de weg, een verstopte straatkolk ...

Je kan ook schriftelijk een melding richten aan het college van burgemeester en schepenen (Dorpsplein 1, 8860 Lendelede). De afhandeling van deze correspondentie duurt wat langer.

Anonieme meldingen behandelen we niet.