Vergunning voor drankgelegenheid

Voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De verkregen toelating is persoons- en plaatsgebonden. Dit betekent dat elke (vaste) medewerker, die gegiste en/of sterke dranken schenkt, over een vergunning moet beschikken.

Elke sluiting of wijziging in de exploitatie van de de drankgelegenheid dient u mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

U dient te voldoen aan alle andere en hogere reglementering voor de uitbating van een drankgelegenheid.

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de Wet van 28 december 1983.

Kosten

Deze vergunning wordt kosteloos afgeleverd.

Extra informatie

Aanvraag

De aanvraag doet u best via het voorziene aanvraagformulier vóór de opening van uw zaak. Eén aanvraagformulier per zaak is voldoende. U bezorgt dit aanvraagformulier samen met de uittreksels uit het strafregister aan het het College van Burgemeester en Schepenen. Voor elke medewerker die op regelmatige basis dranken schenkt, bezorgt u een uittreksel uit het strafregister. Deze uittreksels zijn te krijgen bij de politie en/of de gemeente waar de betrokken persoon gedomicilieerd is. De verantwoordelijke dienst zal u een kopie van uw aanvraagformulier terug bezorgen, waarop hij/zij aftekent voor ontvangst. Dit afgetekend aanvraagformulier geldt als voorlopige vergunning.

Afhaling

Ongeveer een maand na uw aanvraag zal u uw vergunning per post ontvangen op uw thuisadres.

Aanvraagformulier voor drankvergunning

Meer info

Als u al in het bezit bent van een drankvergunning voor uw zaak en er komt een medewerker bij, volstaat het om het uittreksel van het strafregister te bezorgen van deze nieuwe medewerker.