Toegang tot je persoonlijk dossier

Directe toegang tot je persoonlijk dossier kan ook via de website. Je moet echter wel over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer beschikken. Plaats je kaart in de kaartlezer en klik daarna op volgende link: https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Daar kan je :

  • je gegevens in het Rijksregister raadplegen
  • fouten in jouw dossier rapporteren
  • jouw contactgegevens doorgeven zodat overheidsinstanties sneller en directer kunnen communiceren
  • zien wie je gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden
  • een adreswijziging doorgeven
  • een 10-tal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen met dezelfde juridische waarde als het uittreksel dat gewettigd is door het gemeentebestuur