Archief Roger Vandewalle

Het 'Archief Roger Vandewalle, ere-burgemeester'  bevat foto's, krantenknipsels en documentatie over de geschiedenis, personen en verenigingen van Lendelede. Te raadplegen op afspraak tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Heel wat doodsbrieven, zowel van Lendelede als van de buurgemeenten, vind je terug op doodsbrieven

Heel wat bidprentjes, zowel van Lendelede als van de buurgemeenten, vind je terug op bidprentjes

Archief

 • dozen (L.E.) krantenknipsels en andere documenten over Lendelede voor 1965
 • dozen krantenknipsels over Lendelede vanaf 1965 tot en met 2002 (per jaar geklasseerd)
 • dozen (PL) archief over personaliteiten en personen van Lendelede
 • dozen (B.A.) over Lodewijk Baekelandt
 • dozen (B.A.) over brandweer vanaf 1912-1913 tot heden
 • doos (GS) over gemeenteschool
 • doos over gemeentewapen en vlag
 • dozen over gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1912 tot en met 2000 - pamfletten - aanplakbrieven - krantenknipsels - uitslagen
 • dozen (P.B.) parochiebladen met plaatselijke berichten vanaf 1945 tot en met 2001
 • dozen jeugdharmonie Burleske vanaf 1968 tot en met 2001
 • dozen versneden parochiebladen vanaf 1945 tot en met 1982 - geklasseerd per onderwerp - parochiaal leven - ACW - NCMV - Boerengilde - Gemeentelijke rubriek - klooster en school - sport - NSB - KAJ - VKAJ - patronaat - plaatselijk leven e.a.
 • dozen (VS) over vlasbewerking
 • dozen (WOI) eerste wereldoorlog
 • dozen (WOII) tweede wereldoorlog
 • oorlogskranten - oorlog 1914 - 1918 en oorlog 1939 - 1945 - kranten gedurende oorlog uitgegeven - jaren na oorlog terug heruitgegeven (dozen OKW1 en OKW2)
 • klasseurs (PLG) - over het plaatselijk leven op de gemeente - vanaf 1900 tot en met 2001
 • klasseurs (BR) - brandweer
 • klasseurs (ZHV) - Zusters van H. Vincentius, klooster en school
 • klasseurs (3) over José Vermeersch
 • klasseurs (3) over 108 jarige Jules Neyrinck
 • klasseur (1) over dichter en schrijver Peter Meersseman
 • klasseur (LG) over gemeentebestuur - over burgemeester, schepenen, raadsleden, secretarissen, ontvangers, politie, OCMW, personaliteiten
 • klasseurs (KG) over kerkgebouw
 • klasseurs (KP) over kerk en priesters
 • doos over kerk van de maand (1998)
 • klasseur over wapen en vlag
 • klasseur over stamboom familie Pieter Hanssens - Catielle