Bekendmakingen Vast bureau

Regelmatig maakt het lokaal bestuur nieuwe reglementen en verordeningen. Hier vind je de verplichte bekendmaking ervan (decreet Lokaal Bestuur, art. 286 en 287).

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

2021

Vast Bureau 20.10.2021:

Vast Bureau 20.10.2021: 

Vast Bureau 05.05.2021:

Vast Bureau 05.05.2021:

2020

Vast Bureau 16.09.2020:

2019

Vast bureau 11.12.2019:

Vast bureau 11.12.2019: