Bewegwijzering N36

Voor het plaatsen van bewegwijzering naar uw bedrijf volstaat normaal gezien een eenvoudige vraagstelling gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede. 
Na goedkeuring staat de gemeente in voor het bestellen van een officieel bewegwijzeringsbord dat voldoet aan alle wettelijke normen. 
Aanvragen commerciële wegwijzer

Voor het plaatsen van wegwijzers langs de Rijksweg N36 geldt sinds 12.10.2012 een andere procedure: hiervoor richt u uw aanvraag met een daarvoor bestemd formulier aan het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge.  
Aanvragen aanwijzingsborden gewestwegen

Uw aanvraag wordt dan door het Agentschap voor advies doorgestuurd naar de gemeente zodat er een optimale afstemming kan komen met het gemeentelijk beleid.
Na advies van het college wordt de eindbeslissing genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Bestaande borden die niet meer voldoen aan de nieuwe richtlijnen zullen door Wegen en Verkeer worden verwijderd via de gebruikelijke procedures.