Rode Kruis

Alarm:

105 (niet-dringend ziekenvervoer Rode Kruis)

112 (dringend ziekenvervoer, dienst 100)

Hulpverlening Rode Kruis - Lendelede: 

  • hulp bieden bij een ongeval
  • zieken vervoeren
  • hulpposten bemannen op preventieve diensten
  • bloedinzamelingen organiseren
  • anderen eerste hulp aanleren
  • krukken, rolstoelen en ander materiaal uitlenen
  • bezoekje brengen aan een bejaarde

Deze taken bewijzen hoe belangrijk het is dat onze vrijwilligers elk uur van de dag klaarstaan om mensen te helpen. Niet alleen in rust- en ziekenhuizen maar ook op zoveel andere plaatsen in de buurt.

Maandelijks worden een aantal lesuren gegeven (theorie en/of praktijk) zodat de vrijwilligers voortdurend bijgeschoold zijn. Deze gaan door in het Rode Kruislokaal, Stationsstraat 5b te 8860 Lendelede.

Voor de ambulanciers Dringende Medische Hulpverlening (Dienst 100) is er jaarlijks een bijkomende verplichte bijscholing van 24 uur, met een 5-jaarlijkse evaluatieproef.

Sinds midden 2008 wordt de permanentie van de Dienst 100 verzekerd door een samenwerking met de gemeentes Ledegem en Lendelede, met als standplaats brandweerkazerne Sint-Eloois-Winkel. Permanent zijn daar 2 ambulanciers aanwezig, die binnen de 2 minuten uitrukken.

Ook is er vier keer per jaar een bloedinzameling, die telkens doorgaat in ‘GC DEN TAP' op woensdagavond van 17u30 tot 21u.  De data kunnen geraadpleegd worden op onze website of in het gemeentelijk infoblad.