Besluit Burgemeester 09.06.2020: Speelstraat juni

Gepubliceerd op Dinsdag 09 juni 2020

Besluit van de Burgemeester bij hoogdringendheid inzake het inrichten van een speelstraat in de Elfde Julilaan voor de periode van 11.06.2020 tot en met 30.06.2020.

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 09.06.2020 inzake het inrichten van een speelstraat in de Elfde Julilaan voor de periode van 11.06.2020 tot en met 30.06.2020 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09.06.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.