Besluit Burgemeester: verplaatsen gemeente- en OCMW-raadszitting maart

Gepubliceerd op Maandag 23 maart 2020

Politieverordening van de Burgemeester houdende verplaatsen gemeente- en OCMW-raadszitting van donderdag 26 maart 2020 naar donderdag 30 april 2020.

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 23.03.2020 houdende verplaatsen gemeente- en OCMW-raadszitting van donderdag 26.03.2020 naar donderdag 30.04.2020 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 23.03.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.