Besluit Gemeenteraad 25.06.2020: speelstraat zomer 2020

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli 2020

Bekendmaking besluit

Openbare Veiligheid

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 25.06.2020 betreffende Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement inzake het inrichten van een speelstraat in de Elfde Julilaan voor de speelpleinwerking 2020 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 1 juli 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.