Gemeenteraad 20.02.2020: Wijzigen van de algemene politieverordening (art. 179 bis: verlengen periode voor plaatsen terrassen aan horecazaken)