Gemeenteraad 24.06.2021 : Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een fietszone in het centrum van Lendelede.

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021

Bekendmaking besluit

VERKEER/MOBILITEIT

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 24.06.2021 betreffende Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de inrichting van een fietszone in het centrum van Lendelede wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30 juni 2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.