Gemeenteraad 28.05.2020: Hervaststellen van het reglement tot toekenning van een aanvullende premie voor het aanpassen of renoveren van woningen gelegen op het grondgebied van Lendelede voor de periode 2020-2026

Gepubliceerd op Vrijdag 05 juni 2020

Bekendmaking besluit

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 28.05.2020 betreffende Hervaststellen van het reglement tot toekenning van een aanvullende premie voor het aanpassen of renoveren van woningen gelegen op het grondgebied van Lendelede voor de periode 2020-2026 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05.06.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag ervan, tenzij het anders bepaald is.