Gemeenteraad 28.05.2020: Wijzigen van de algemene politieverordening

Gepubliceerd op Vrijdag 05 juni 2020

Bekendmaking besluit

Financiën

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 28.05.2020 betreffende Wijzigen van de algemene politieverordening wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website vanaf 05.06.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.