OCMW raad 25.06.2020: Aanpassen van het reglement van de bejaardenwoningen

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli 2020

Bekendmaking besluit

Sociale Dienst

De beslissing genomen door de OCMW-raad op datum van 25.06.2020 betreffende Aanpassen van het reglement van de bejaardenwoningen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 2 juli 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.