Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 14.10.2020, m.b.t. seizoenarbeid.

Gepubliceerd op Woensdag 14 oktober 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 14/10/2020, met betrekking tot seizoenarbeid wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14 oktober 2020.

Dit besluit vervangt het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 2 september 2020.

Onderhavig besluit is in werking getreden op 14 oktober 2020 en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven of vervangen door een nieuw besluit.