Politieverordening van de Burgemeester d.d. 13.05.2020: organisatie zittingen lokale bestuursorganen