Publicatie besluitenlijsten en notulen Gemeenteraad en OCMW raad

Gepubliceerd op donderdag 01 april 2021

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van de Gemeenteraad en OCMW raad van 25.03.2021 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 01.04.2021.

Conform het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de Gemeenteraad en OCMW raad van 25.02.2021 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 01.04.2021.

Zie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst OCMW raad