Publicatie besluitenlijsten en notulen Gemeenteraad en OCMW raad

Gepubliceerd op Donderdag 30 juni 2022

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van de Gemeenteraad en OCMW raad van 23.06.2022 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 30.06.2022.

Conform het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de Gemeenteraad en OCMW raad van 19.05.2022 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 30.06.2022

Zie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst OCMW raad