Publicatie besluitenlijsten en notulen Gemeenteraad en OCMW raad

Gepubliceerd op Donderdag 01 december 2022

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van de Gemeenteraad en OCMW raad van 24.11.2022 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 01.12.2022.

Conform het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de Gemeenteraad en OCMW raad van 27.10.2022 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 01.12.2022

Zie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst OCMW raad