Publicatie besluitenlijsten en notulen Gemeenteraad en OCMW raad

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van de Gemeenteraad en OCMW raad van 24.06.2021 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 29.06.2021.

Conform het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de Gemeenteraad en OCMW raad van 27.05.2021 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 29.06.2021.

Zie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst OCMW raad