Publicatie besluitenlijsten en notulen Gemeenteraad en OCMW raad

Gepubliceerd op dinsdag 27 juni 2023

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van de Gemeenteraad en OCMW raad van 22.06.2023 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 27.06.2023.

Conform het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de Gemeenteraad en OCMW raad van 25.05.2023 gepubliceerd op onze gemeentelijke website op 27.06.2023.

Zie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst OCMW raad