Publicatie dagordes gemeenteraad & OCMW raad

Gepubliceerd op Woensdag 17 mei 2023
banner dagordes gemeenteraad en ocmw raad

Gemeenteraad

De heer Bruno Vanoverbeke, Voorzitter van de Gemeenteraad, roept de Gemeenteraad bijeen om te vergaderen op donderdag, 25 mei 2023 om 19.00 uur in GC Den Tap, Pastoor de Beirstraat 1 te Lendelede ter behandeling van onderstaande agenda:

Dagorde gemeenteraad 25.05.2023

Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

OCMW raad

De heer Bruno Vanoverbeke, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, roept de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeen om te vergaderen op donderdag, 25 mei 2023 aansluitend op de gemeenteraad in GC Den Tap, Pastoor de Beirstraat 1 te Lendelede ter behandeling van onderstaande agenda:

Dagorde OCMW raad 25.05.2023

Agenda, besluitenlijst en notulen OCMW raad