Adreswijziging

Wanneer je verhuist, moet je dit laten registreren bij de gemeente waartoe het nieuwe adres hoort, ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat. De aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken binnen de 8 dagen na verhuis door een meerderjarig gezinslid.
De aangifte kan vanaf nu ook online doorgegeven worden via je persoonlijk dossier bij het rijksregister (https://www.mijndossier.rrn.fgov.be)

Na controle door de wijkagent wordt betrokken persoon uitgenodigd naar de dienst bevolking.

Voorwaarden

Betrokkene(n) moeten er al wonen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

Stap 1:

Aangifte

De aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken binnen de 8 dagen na verhuis door een meerderjarig gezinslid.
De aangifte kan vanaf nu ook online doorgegeven worden via je persoonlijk dossier bij het rijksregister (https://www.mijndossier.rrn.fgov.be > Transacties > Aangifte adreswijziging). Hiervoor heb je een kaartlezer nodig, je e-ID en de bijhorende PIN code.

Stap 2:

Controle door de wijkagent

Stap 3:

Aanpassen van de nodige documenten

Na de controle door de wijkagent worden betrokken personen uitgenodigd om hun identiteitskaart en inschrijvingskaart van de wagen te laten aanpassen.

Voor de aanpassing van het nieuwe adres op je elektronische identiteitskaart heb je ook de PIN code nodig.

Stap 4:

Je nieuw adres meedelen

Vergeet niet volgende instanties te verwittigen

- de post : zij kunnen tegen betalen je post gedurende een aantal weken doorsturen naar het nieuwe adres
- je werkgever of de VDAB indien je werkzoekende bent
- nutsbedrijven (elektriciteit-, gas- en waterleverancier)
- kabel-, telefoonmaatschappij of internetprovider
- bank en verzekeringsmaatschappijen
- distributiemaatschappij van dagbladen en tijdschriften
- verenigingen waarvan je lid bent

Stap 5:

Aanvragen parkeerverbodsborden