Pensioen

Pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden vroeger met pensioen.

Bedrag

De berekening van je pensioenbedrag gebeurt op basis van je inkomsten, de duur van je loopbaan, de loopbaanbreuk en de eventuele gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het wordt indien nodig aangevuld tot het minimumpensioen.

Vragen?

Je kan terecht bij de dienst Burgerzaken met je vragen over je (toekomstig) pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen, inkomensgarantie voor ouderen, het pensioen van gescheiden partners...). De dienst kan je begeleiden bij de verschillende administratieve stappen van je pensioenaanvraag, opmaak van je pensioenberekening...

Breng zeker je eID en pincode mee.

Meer info online

Zelf je pensioendossier inzien en/of een aanvraag indienen kan via mypension.be

Een pensioenexpert van de Federale Pensioendienst raadplegen kan via het pensioenpunt