Afschriften en uittreksels uit een geboorteakte

Je kan bij de gemeente uittreksels en afschriften van diverse aktes van de burgerlijke stand bekomen.

Wat is een afschrift van een akte?

Een akte, ook wel 'eensluidend afschrift' of 'volledig afschrift' genoemd, is een volledige weergave van de  tekst van de originele akte die zich bevindt in het archief van de burgerlijke stand. Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die aan de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen...

Wat is een uittreksel van een akte?

Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

De burgerlijke stand kent twee verschillende uittreksels:

 • Uittreksel zonder afstamming
  • Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel dat wat de akte vaststelt (geboorte, huwelijk, overlijden), maar niet de afstamming van de betrokken perso(o)n(en). De info is erg summier.
  • Iedereen kan van eender welke akte een uittreksel zonder afstamming krijgen.
 • Uittreksel met afstamming
  • Een uittreksel met afstamming vermeldt dat wat de akte vaststelt EN de afstamming van de betrokken perso(o)n(en)

Welke afschriften/uittreksels zijn beschikbaar?

Alle afschriften/uittreksels van akten van de burgerlijke stand van de gemeente Lendelede jonger dan 100 jaar kunnen worden opgevraagd. Fysieke opzoekingen in de registers door de burger zijn niet mogelijk. De openbaarheid is geregeld enkel en alleen via het afleveren van afschriften en uittreksels.

Wie kan de afschriften en uittreksels verkrijgen?

Met afstamming

 • De persoon zelf
 • Zijn/Haar echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e)
 • Bloedverwanten in de opgaande of neergaande lijn
 • Erfgenamen
 • Wettelijke vertegenwoordiger
 • De advocaat of notaris
 • Openbare overheden

Iedereen kan een uittreksel zonder afstamming krijgen van elke persoon.

Afschriften en uittreksels bestemd voor het buitenland

Legalisatie

Afschriften en uittreksels voor het buitenland moeten, afhankelijk van het land waar je ze gaat gebruiken, gelegaliseerd zijn.Legalisatie heeft enkel tot doel de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenaar te waarborgen. Zij slaat in feite dus niet echt op de tekst van het uittreksel of het afschrift. De bedoeling van de legalisatie is na  te gaan of de bevoegde overheid het document wel afleverde.

Afschriften en uittreksels voor het buitenland hebben een volledige legalisatie nodig.

Kosten

Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand zijn gratis te bekomen.

Wat moet je meenemen?
 • de identiteitskaart
 • een volmacht van de betrokkene of rechthebbende en een kopie van zijn/haar identiteitskaart (een volmacht bevat naam, adres, geboortedatum en handtekening van de betrokkene of rechthebbende en naam, adres en geboortedatum van de volmachtdrager)