Belgische reisdocumenten voor niet-Belgen

De paspoortdienst van de gemeente is bevoegd voor de behandeling van de aanvragen en de afgifte van reisdocumenten voor niet-Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. (In uitzonderlijke situaties kan Buitenlandse Zaken een andere paspoortdienst dan die van de gemeente van inschrijving machtigen.)

Een Belgisch reisdocument voor niet-Belgen is een reisdocument, in de vorm van een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven aan een vreemdeling die:

 • Wettelijk in België verblijft;
 • Geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheden van zijn land heeft;
 • En dat evenmin kan krijgen

Er zijn 3 soorten Belgische reisdocumenten voor niet-Belgen:

 • Reisdocumenten voor erkende vluchtelingen
 • Reisdocumenten voor erkende staatlozen
 • Reisdocumenten voor vreemdelingen

Ze zijn 2 jaar geldig en voor alle landen.

Voorwaarden

Wie heeft recht op een reisdocument voor niet-Belgen?

Volgens hoofdstuk 10 “De paspoorten” van het Consulair Wetboek kan een vreemdeling een reisdocument verkrijgen op voorwaarde dat:

 1. Zijn identiteit vaststaat;
 2. Hij in België geniet van een verblijfsrecht van onbepaalde duur;
 3. Zijn nationaliteit of statuut duidelijk vaststaat;
 4. Hij geen nationaal paspoort of (nood)reisdocument kan krijgen;
 5. Hij niet het voorwerp is van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Voor meer info over de voorwaarden verwijzen we graag door naar de website van het agentschap integratie en inburgering: http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/reizen/reisdocumenten

Kosten
  Gewone procedure Dringende procedure Superdringende procedure
-18 jaar € 46 € 215 € 275 of (€ 320 bij aanvraag in Brussel)
+18 jaar € 71 € 240 € 300 of (€ 340 bij aanvraag in Brussel)

Bij de superdringende procedure kan je het reisdocument enkel afhalen in Koloniënstraat 11 in Brussel (vlakbij Centraal Station). Dit enkel voor erkende vluchtelingen en staatlozen. Niet voor vreemdelingen. 

De afgifte van een reisdocument voor een niet-Belg kan door bijkomende controles tot 2 maanden duren. Kom dus tijdig naar het gemeentehuis voor de aanvraag.

Wat moet je meenemen?
 • Je verblijfskaart
 • Je vorige reisdocument (als je ooit al een reisdocument hebt laten aanmaken en dit niet verloren bent)

  Is je vorige reisdocument verloren of gestolen? Dan moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Het attest van diefstal dat je van de politie krijgt, mag ingeleverd worden bij het aanvragen of afhalen van het reisdocument.
 • 1 pasfoto van maximum 6 maanden oud, in kleur en met de volgende vereisten: witte achtergrond, vooraanzicht, hoofd volledig zichtbaar en gemeten van de kin tot de kruin minimum 31 mm en maximum 36 mm, let op: een computerafdruk mag niet!
 • Het geschreven akkoord, daterend van niet langer dan 2 weken voor je aanvraag, van de FOD Buitenlandse zaken, Directie Reis- en Identiteitsdocumenten (als je niet als staatloze of vluchteling erkend bent en toch recht hebt op een reisdocument voor vreemdelingen).