Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven staan op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dergelijk attest wordt meestal gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, studietoelage, enz.

Voorwaarden

Iedere bewoner die ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister van de gemeente Lendelede.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

 

Extra informatie

Aanvraag

Betrokkene biedt zich persoonlijk aan bij de dienst bevolking of je kan het attest ook volledig online aanvragen. Dan ontvang je het ondertekende attest maximaal 2 dagen na aanvraag in je mailbox.

Je kan enkel een attest gezinssamenstelling opvragen voor jouw eigen gezin. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.