Superdringende reispas

Als je naar het buitenland reist, heb je eventueel een reispas nodig. Of je al dan niet een reispas nodig hebt, is afhankelijk van je reisbestemming, het soort bezoek en de duur ervan.

Aanvraag reispas met SUPERDRINGENDE procedure

Heb je laat beslist om naar het buitenland te reizen of ben je de reispas vergeten aanvragen? Dan bestaat er nu de superdringende procedure. 

Het paspoort ligt 4u30 later klaar om af te halen in Warandeberg 1-4, 1000 Brussel. Afhalen in Brussel kan tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag van 8u30 uur tot 20u00 uur en op zaterdag van 8u30 tot 12u30. De reispas kan eventueel ook daar worden aangevraagd.

Kosten

Prijzen voor superdringende procedure:

  Aanvraag Gemeentehuis VOLWASSENEN Aanvraag Brussel VOLWASSENEN Aanvraag Gemeentehuis MINDERJARIGE Aanvraag Brussel MINDERJARIGE
BELGEN 310 euro 350 euro 275 euro 320 euro
VLUCHTELINGEN-STAATLOZEN 300 euro 340 euro 275 euro 320 euro

 Een reispas is 7 jaar geldig.

Wat moet je meenemen?

Je moet je persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken met:

  • 1 recente pasfoto in kleur. Opgelet: bij de biometrische reispassen moet de pasfoto aan heel strenge normen voldoen
  • je identiteitskaart
  • je oude reispas – als je de oude reispas niet meer terugvindt, moet je hiervan aangifte doen.