Echtscheiding

Procedure

De echtscheiding kan worden ingeleid via een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Gronden voor echtscheiding

Overspel, grove belediging of mishandeling, 2 jaar feitelijke scheiding of onderlinge toestemming.

Gevolgen van de echtscheiding

  • het huwelijk is ontbonden
  • de scheiding en deling van de goederen wordt automatisch bevolen
  • de mogelijkheid voor de betrokken partijen om een onderhoudsbijdrage te verkrijgen van de partner tegen wie de echtscheiding uitgesproken wordt.

Wanneer is de scheiding definitief?

Van zodra het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt van kracht is gegaan, is het huwelijk ontbonden, maar slechts vanaf die datum. Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten heeft de echtscheiding gevolg vanaf deze datum. Ten aanzien van derden heeft de echtscheiding slechts gevolgen vanaf de datum van overschrijving door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het vonnis wordt aangetekend verstuurd aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand door de griffier of hoofdgriffier van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.