Erfrechtverklaring

Overlijden - attest van erfopvolging / akte van erfopvolging

Omschrijving

Een bankrekening of een kluis wordt bij het overlijden geblokkeerd. Dit komt omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. Daarom wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde 'derde houder' van de tegoeden) geblokkeerd.

Een blokkering van rekening en koffers op vraag van de administratie gebeurt slechts in 1 geval: als 1 of meer erfgenamen in het buitenland wonen.

Als er geen erfgenamen in het buitenland wonen is er enkel een informatieverplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop de tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201) werd overgemaakt aan de voormelde administratie.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering van de rekening op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest  van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Erfrechtverklaring (afgeleverd door de gemeente): dit document bestaat niet meer

Akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter): dit document bestaat niet meer

Je moet je rechtstreeks tot het registratiekantoor of een notaris te wenden.

Hoe aanvragen?

Voor alle bedragen geldt:

  • als er een testament is of een notariĆ«le akte, huwelijkscontract gaat deze voor op alles. De akte van erfopvolging wordt opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene.
  • Het attest van erfopvolging wordt opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene.
Wat moet je meenemen?

Als je onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wil te krijgen, raden wij aan om volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
  • het/de trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract
  • als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten daarenboven een kopie van het of de trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers of (half)zussen

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier.

De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan.

Extra informatie

Registratiekantoor Kortrijk I, Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk Tel. 0257 802 40