Erkenning voor, tijdens of na de geboorte

Een erkenning is een wettelijke vaststelling van vader- of moederschap, dat jullie vastleggen in de erkenningsakte.
De erkenning van jullie kindje gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van om het even welke gemeente of stad in België of bij een notaris.

Soort erkenning:

  • erkenning voor de geboorte
  • erkenning in de geboorteakte (bij aangifte dus)
  • na het opstellen van de geboorteakte
Voorwaarden

Bijzonderheden ingevolge de nieuwe afstammingswet van 1 juli 2007:

Zowel een ongehuwde man als een gehuwde man kan een erkenning doen. De toestemming van de moeder is wel nodig zolang jullie kindje minderjarig is. Als jullie kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind de toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige, moet enkel de meerderjarige toestemmen.

Indien de ouder(s) niet officieel ingeschreven zijn in het bevolking-, vreemdelingen-, of wachtregister, moeten ze aan de hand van een officieel document hun burgerlijke staat te bewijzen (gehuwd, ongehuwd, uit de echt gescheiden, weduw(e)naar).

Een erkenning is heel eenvoudig als beide ouders ongehuwd zijn. Wanneer 1 van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Sinds 1 april 2018 moet er een aangifte erkenning opgemaakt worden.

Iedereen die een kind wil erkennen én de ouder van het te erkennen kind moeten een aantal documenten voorleggen.

Tussen de aangifte erkenning en de eigenlijke erkenning kan er een termijn van 1 maand zijn. Dit op voorwaarde dat alle documenten correct zijn.

Gelieve de dienst burgerzaken te contacteren om na te zien welke documenten je precies moet voorleggen en om een afspraak te maken.

burgerzaken@lendelede.be – 051 33 63 09