Huwelijk

Een huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen 2 personen. Van deze overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld, namelijk de huwelijksakte. 

Voorwaarden

Huwelijk

De vereiste leeftijd om te trouwen, volgens de Belgische wetgeving, is 18 jaar. Vanaf die leeftijd is geen toestemming van de ouders meer vereist. Als een minderjarige wil huwen, moet eerst de “ontheffing van leeftijdsvereiste” worden uitgesproken door de Jeugdrechter; dit kan op 2 manieren:

  • de ouders van de toekomstige bruid en/of bruidegom schrijven een brief naar de Jeugdrechter waarin zij ontheffing van de leeftijdsvereiste vragen. Het feit dat de ouders deze brief schrijven houdt in dat zij ook instemmen met het huwelijk.
  • als de ouders de aanvraag niet willen doen, kan de minderjarige zelf de ontheffing van de leeftijdsvereiste aanvragen. De Jeugdrechter geeft dan na een kort onderzoek al of niet de toestemming aan de minderjarige om te huwen. De Jeugdrechter doet uitspraak binnen de 15 dagen na het indienen van de aanvraag. Tegen het uitgesproken vonnis is beroep mogelijk.

Getuigen

Op de wettelijke plechtigheid mogen maximum 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Ze mogen met elkaar gehuwd zijn. Het is niet noodzakelijk dat zij bloed- of aanverwanten zijn van de bruid of bruidegom. Voor niet-genaturaliseerden of vreemdelingen wordt rekening gehouden met de wetgeving van het land van herkomst.

Aangifte

De huwelijksaangifte gebeurt - minstens 14 dagen vooraf - bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar het huwelijk zal plaats vinden, door de bruid en de bruidegom.

Ceremonie

Het huwelijk wordt voltrokken voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand tijdens een ceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis.