Premie jongerensparen

Ook gekend als voorhuwelijkssparen.

Wie komt in aanmerking?

Elke jongere die de uitbetaling heeft gekregen van zijn gespaard bedrag bij een dienst voor prenuptiaal sparen opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen.

Voorwaarden

De jongere moet op de einddatum van het lidmaatschap minstens 1 jaar in de gemeente gehuisvest zijn.

De premie wordt toch toegekend als de betrokkene minder dan 1 jaar de gemeente heeft verlaten of minder dan 1 jaar in de gemeente gehuisvest is, op voorwaarde dat het bewijs wordt voorgelegd dat de nieuwe of vroegere gemeente geen premie voor het voorhuwelijkssparen of een premie voor jongerensparen heeft toegekend.

Wat moet je meenemen?

De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

10 % op het totaal bedrag van de gelden door hem of haar gestort bij een dienst voor prenuptiaal sparen opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 27.01.2000