Laatste wilsbeschikking

Een laatste wilsbeschikking is een verklaring waarin je vastlegt of je kiest voor een begraving of een crematie.  Bijkomend kan je ook aangeven welk ritueel van levensbeschouwing je voor de uitvaartplechtigheid verkiest.  Deze keuze wordt genoteerd in het rijksregister en moet na overlijden door familieleden en vrienden gerespecteerd worden.

Je moet je persoonlijk met je identiteitskaart aan te bieden bij de dienst burgerzaken.
Minderjarige personen moeten vertegenwoordigd worden door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Je kan kiezen tussen de volgende mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van een begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van een begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van een begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan een begraafplaats of in zee;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan een begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan een begraafplaats.

Als ritueel van de uitvaartplechtigheid zijn volgende keuzes mogelijk:
Geen ritueel of een uitvaartplechtigheid volgens:

 • de katholieke godsdienst;
 • de protestantse godsdienst;
 • de anglicaanse godsdienst;
 • de orthodoxe godsdienst;
 • de joodse godsdienst;
 • de islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutrale levensovertuiging.
Voorwaarden

Voor minderjarigen is het de persoon die over het hoederecht beschikt.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

Aanvraag

De verklaring dient persoonlijk afgelegd bij de dienst bevolking. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Het formulier downloaden.