Schenking lichaam aan de wetenschap

De vraag naar lichamen voor wetenschappelijke doeleinden, stijgt.  Lijken worden niet alleen gebruikt door studenten geneeskunde, maar ook om er nieuwe chirurgische ingrepen op te oefenen. Wie liever niet wil dat chirurgen van morgen enkel boekenwijs zijn, kan zijn lichaam na zijn dood laten vrijgeven aan de wetenschap.

Afstand van je lichaam moet je uiteraard tijdens je leven al laten registreren. Je kan zelf een handgeschreven wilsuiting opstellen, of een formulier downloaden op de site van een (Belgische) universiteit naar keuze. In ruil krijg je van de unief een ontvangstbewijs, dat je bij je identiteitskaart moet bewaren.

Wanneer je sterft, kan je familie ook zonder lichaam een vrij klassieke ceremonie houden.  Het wetenschappelijk gebruik van je lichaam duurt enkele weken tot zelfs jaren. Nadien wordt de familie, tenzij op uitdrukkelijk verzoek, niet meer van de uiteindelijke begrafenis of crematie op de hoogte gesteld.  Let wel, de kosten voor de begrafenisondernemer (vervoer naar de universiteit, begrafenis, crematie, kist…) zijn ten laste van de nabestaanden.

Weigeringen

Niet elk lichaam wordt aanvaard.  Je lijk moet binnen de 48 uur aan de unief kunnen geleverd worden, dus wie in het buitenland sterft, valt af.  Ook teken je best verzet aan bij de gemeente tegen orgaandonatie, want normaal gezien gaat donatie - net als autopsie - altijd voor.  Lichamen met bepaalde ziektes, bijvoorbeeld aids of hepatitis, worden ook geweigerd.

Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap?

Als je meerderjarig bent, dan kan je kandidaat stellen voor lichaamsafstand na overlijden.

Dit kan je doen door een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met een universiteit.

Let wel: na het overlijden kunnen de nabestaanden deze overeenkomst niet ongedaan maken! 

Het formulier downloaden.