Gemeenteraad 22.10.2020 : Vaststellen van het belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2021-2025.

Gepubliceerd op woensdag 04 november 2020

Bekendmaking besluit

Openbare Veiligheid

De beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 22.10.2020 betreffende Vaststellen van het belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2021-2025 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 4 november 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.