Nieuws - meest recent

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job in bijberoep bij de brandweer wel iets voor jou. Hulpverleningszone Fluvia zoekt jou!

De laatste tijd komen er heel wat verloren voorwerpen terecht in het gemeentehuis of bij de politie. Misschien ben jij wel iets kwijt? Klik door voor een overzicht!

Sinds 7 maart 2019 kunnen particulieren een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Plan je een activiteit die de sociale contacten in je straat of buurt bevordert? Doen!

Het gemeentebestuur  steunt je financieel, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Hieronder kun je alle informatie vinden:

Subsidie voor straatfeesten en wijkkermissen 

Maak kennis met uw bestuur voor de periode 2019 - 2024.

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 loopt een openbaar onderzoek over de waterbeheerplanning in Vlaanderen.
Laat je mening horen over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

In de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 werd volgende beslissing goedgekeurd.

Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het Vlaams Woninghuurdecreet goed. Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder deze nieuwe regelgeving.

Met een Lendelede-kadobon kunt u terecht bij een groot aantal handelaars in Lendelede.