Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Het attest van verblijf en Belgische nationaliteit is een attest waarmee een Belg zijn nationaliteit en domicilieadres kan bewijzen. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Een vreemdeling kan dit bewijs aanvragen bij de ambassade van zijn land.

Voorwaarden

Iedere bewoner die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Lendelede EN die de Belgische nationaliteit heeft.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

Aanvraag

Betrokkene biedt zich persoonlijk aan bij de dienst bevolking of je kan het attest ook volledig online aanvragen. Dan ontvang je het ondertekende attest maximaal 2 dagen na aanvraag in je mailbox.

Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je dit belang kunnen aantonen Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.