Spoedprocedure

Een voorlopige identiteitskaart ophalen via het rijksregister in Brugge is sinds 16 januari 2017 niet meer mogelijk. Wie dringend een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, moet dit aanvragen via 1 van de spoedprocedures die beschreven staan in onderstaande tabel.

Indien geen enkele optie voldoet, zal een voorlopige identiteitskaart in uitzonderlijke gevallen toch nog afgeleverd kunnen worden, maar enkel via de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel.

De tarieven voor het aanvragen van een elektronische identiteitskaart via een spoedprocedure werden herzien 1 juli 2017. De prijzen voor een identiteitskaart, aangevraagd via de normale procedure, blijft ongewijzigd.

spoedprocedures