Aankomst in België (tijdelijk verblijf)

Voorwaarden

Bij een verblijf in België van minder dan 3 maanden, moet de vreemdeling zich melden bij het gemeentebestuur van zijn/haar verblijfplaats.

EU-burger

  • binnen de 10 werkdagen
  • ontvangt een bijlage 3ter - melding van aanwezigheid

Niet EU-burger

  • binnen de 3 werkdagen
  • ontvangt een bijlage 3 - aankomstverklaring

Wanneer de betrokkene terugkeert naar zijn land van herkomst moet het gemeentebestuur ook op de hoogte gebracht worden.

Wat moet je meenemen?
  • nationale identiteitskaart of paspoort
  • 1 pasfoto