Verhuizen naar het buitenland

Omschrijving

Wil je voor langere tijd (meer dan een jaar) verhuizen naar het buitenland of wil je je definitief vestigen in het buitenland dan moet je een aantal administratieve taken vervullen. Je wordt op deze manier afgeschreven naar het buitenland.

Aanvragen

Wie?

Bij voorkeur vraag je jouw afschrijving naar het buitenland persoonlijk aan.

Wanneer?

De aangifte van vertrek en het uitschrijven uit het bevolkingsregister doe je best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Eens uitgeschreven is het niet mogelijk nog officiƫle verrichtingen te doen. Heb je na jouw afschrijving naar het buitenland een nieuwe identiteitskaart of reispas nodig, dan moet je dit aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat van het land waar je gaat wonen.

Hoe?

Je maakt een afspraak en komt langs in het gemeentehuis van Lendelede.

Na aangifte ontvang je het formulier 'Model 8' (bewijs van aangifte).

Met dit document meld je je aan in het consulaat of bij de ambassade in het land van jouw bestemming.

Jouw elektronische identiteitskaart blijft geldig.

Wat moet je meenemen?
 • Jouw identiteitskaart
 • De pin-code. Het adres op de chip van jouw identiteitskaart wordt bij de afschrijving naar het buitenland onmiddellijk aangepast.
 • indien nodig de codes van de kids-ID's. Verhuizen de kinderen mee naar het buitenland en hebben ze een kids-ID, dan moet ook op deze kaart het adres aangepast worden. Breng de puk-code mee als jouw kind jonger is dan 6 jaar, breng de pin-code mee als jouw kind ouder is dan 6 jaar.
Extra informatie

Wie te verwittigen bij verhuis: 

 • de kabelmaatschappij
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds, de sociale verzekering, het kinderbijslagfonds
 • de telefoonmaatschappij
 • de werkgever
 • de werkwinkel bij werkloosheid
 • de uitbetalingsinstelling bij werkloosheid
 • de pensioenkas, indien pensioengerechtigd
 • de verzekeringsinstellingen
 • de bankinstelling
 • de distributiemaatschappijen van dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen waarvan je lid bent
 • de post
 • openbare diensten worden verwittigd via de kruispuntbank
 • ...

Wie nood heeft aan verdere informatie over buitenlandse plannen kan ook terecht bij de stichting 'Vlamingen in de wereld' (VIW) op http://www.viw.be