Voorlopig rijbewijs geldig voor 18 maanden (zonder begeleider)

Een voorlopig rijbewijs enkel voor categorie B.
Geldigheidsduur: 18 maanden
Dit type kan je enkel krijgen bij het indienen van een bekwaamheidsattest van 20 uur praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool.
Begeleiding: dit is de enige formule waarbij de kandidaat zich zonder begeleiding op de weg mag begeven.
Eerste praktische examen: ten vroegste na 5 maanden, met een rijinstructeur.

Voorwaarden

Aanvrager moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

OPGELET! Het type model 18 kan je maar 1x krijgen!! Voorwaarde is wel dat het theoretisch examen op datum van opmaak van het nieuwe voorlopig  document nog geen 3 jaar oud is. Anders moet je het theoretisch examen opnieuw afleggen!! 

Wie houder is van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider mag max. 2 passagiers vervoeren, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden voor een begeleider en dus minstens zelf 8 jaar een rijbewijs B hebben en gedurende de 3 voorafgaande jaren niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen.

Een kandidaat-bestuurder kan ook begeleid worden door een gebrevetteerde rijinstructeur, die persoon moet niet op het voorlopig rijbewijs vermeld worden.

Wie 2 keer faalt voor het praktisch examen, moet 6 uur praktisch onderricht bij een rijschool volgen. Bij het aanmelden voor het examen zal je een geldig getuigschrift van theoretisch onderricht door een rijschool moeten voorleggen. 

Is de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervallen, dan kan de kandidaat-bestuurder eveneens 6 uur onderricht volgen in een erkende rijschool en dan het examen afleggen met een voertuig en begeleider van deze rijschool.

Kosten

Origineel € 25,00

Wat moet je meenemen?

Een voorlopig rijbewijs kan je online aanvragen via deze link

Zo vermijd je als burger een verplaatsing naar het gemeentehuis. Enkel voor het betalen, afhalen en de afgifte van de documenten ben je verplicht om je persoonlijk aan te melden met:

  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen)
  • E-ID
  • Bekwaamheidsattest van rijschool (20 uren praktisch onderricht)
Extra informatie