Wat is vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige Zorgplanning betekent kort gezegd dat je nu al nadenkt, spreekt en beslist over de zorg die je wil als je zwaar fysisch of psychisch ziek of hulpbehoevend wordt. 

Vroegtijdige Zorgplanning is een continu en dynamisch proces.  Het is niet omdat je er vandaag op een bepaalde manier over denkt dat het morgen niet anders kan zijn.  Je beslissingen kunnen continu worden bijgestuurd.

Wat is VZP? 

Bepalen welke zorg  je later wil, meer bepaald in je laatste levensfase.  Dit kan ver gaan.  Enkele voorbeelden: wil je later naar een woonzorgcentrum of wil je liever maximale thuiszorg?  Wat als je terminaal ziek bent of ondraaglijk psychisch lijdt, wil je op een bepaald moment kiezen voor euthanasie?  Wat als je zwaar zorgbehoevend bent, naar het ziekenhuis moet en zich niet meer kan uitdrukken?  Wil je dan nog behandeld worden met antibiotica?  Wil je dan nog gereanimeerd worden?  Wil je de ziekenzalving?  Wil je organen doneren?  Wil jebegraven of gecremeerd worden?... Maar ook: hoe en waar ziet je de familie / kinderen in je laatste levensfase? Kortom, vragen die je tijdens 1 gesprek niet kan beantwoorden en die met de tijd kunnen veranderen. De bedoeling is om al deze zaken vast te leggen in standaard documenten waarvan kopieën worden bewaard bij jezelf, de familie, de huisarts en eventueel het woonzorgcentrum waar je verblijft.  Deze documenten neem je ook best mee naar het ziekenhuis als je wordt opgenomen.

Wanneer VZP? 

VZP kan op elke leeftijd, op elk moment in je leven en kan ook op elk moment worden bijgestuurd of aangevuld.  Vaak nemen mensen pas deze beslissingen als ze opgenomen worden in een woonzorgcentrum of als ze terminaal ziek zijn.  Soms is het helaas te laat en kan men zijn / haar wensen niet meer uitdrukken.  Vaak zijn het de kinderen die dan beslissingen moeten nemen en na het overlijden met een moeilijk gevoel achterblijven: heb ik de juiste keuze gemaakt?  Heb ik gehandeld zoals vader of moeder het zou gewild hebben? Familie van mensen die hun wensen tijdig kenbaar maakten, maken een minder zwaar rouwproces door.

Met wie bespreken? 

Het lijkt logisch dat dergelijke zaken met de huisarts en de familie worden besproken.  Het is echter niet altijd makkelijk om dergelijk gesprek aan te gaan.  Indien u opgenomen bent in een woonzorgcentrum wordt meestal van daaruit het initiatief genomen om het gesprek betreffende VZP aan te gaan.  Mensen die nog thuis wonen, in alle leeftijdscategorieën, kunnen hierin begeleid worden door de thuiszorgcoördinator van het Sociaal Thuis. Vroegtijdige Zorgplanning en het invullen van de documenten gebeurt altijd in overleg met de huisarts.  In de meeste gevallen uiteraard ook met de familie.

Het project Vroegtijdige Zorgplanning lanceerde in West-Vlaanderen de website www.VZPwvl.be. Op de website kan je terecht met vragen over het thema, je kan er activiteiten, voordrachten en vormingen in verband met het thema terugvinden in een agenda, een spreker zoeken, grasduinen in literatuur en wetenschappelijke artikels, …