Verklaring van wettelijke samenwoning

De samenleving is de laatste jaren erg veranderd. Steeds meer partners wonen samen zonder gehuwd te zijn. De redenen daarvoor verschillen vaak. Sommigen verkiezen uit principe samen te wonen en niet te trouwen. Zij wensen een relatie zonder wettelijke verplichtingen en rechten, die ze eventueel makkelijk kunnen verbreken. Anderen hebben financiële redenen om niet te trouwen. Bij wijze van proefhuwelijk wonen ze eerst samen om elkaar beter te leren kennen. En ook oudere mensen wensen vaak niet (opnieuw) te huwen en wonen samen met hun levenspartner. Zij hoeden zich voor erfenisproblemen tussen de families of het verlies van hun overlevingspensioen. Ten slotte mogen we de samenlevende broers en zussen, ouders en volwassen kinderen niet vergeten.

Bij gehuwde partners ontstaat er een juridische band en zijn hun rechten en plichten voor een groot deel wettelijk geregeld. Dat ligt iets anders voor de samenwonenden. Daarom kan je een verklaring afleggen van wettelijk samenwonend. Er bestaat bovendien een wettelijk erfrecht voor wettelijk samenwonenden. Belanghebbenden leggen een schriftelijke verklaring af op het gemeentebestuur van de gemeenschappelijke woonplaats (artikelen 1475 t/m 1479 van het Burgerlijk Wetboek).

Voorwaarden

ongehuwd en samenwonend zijn

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitsdocumenten

Extra informatie

Stap 1:

Afleggen schriftelijke verklaring

Belanghebbenden leggen een schriftelijke verklaring af op het gemeentebestuur van de gemeenschappelijke woonplaats, met de volgende gegevens:

  1. datum
  2. naam en voornamen, geboorteplaats en -datum van beide partijen
  3. de gemeenschappelijke woonplaats
  4. de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  5. de vermelding dat beide partijen kennis hebben genomen van artikelen 1475 t/m 1479 van het Burgerlijk Wetboek (best de tekst van deze artikelen op de keerzijde van het aanvraagformulier laten paraferen door beiden).
  6. in voorkomend geval, de vermelding van een notariële overeenkomst tot regeling van de modaliteiten.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gaat na of beide partijen aan de wettelijke voorwaarden inzake wettelijk samenwonen voldoen (bv. ongehuwd zijn, effectief samenwonen) en maakt in bevestigend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister.