Begeleiding

Hulp bij vragen over onderwijs en opvoeding

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Zit u met de handen in het haar of hebt u nood aan wat tips? Op de website van het tijdschrift klasse vindt u 101 hulplijnen om het schooljaar zonder kleerscheuren door te komen. Download zeker eens de "eerste lijn" voor ouders maar ook voor leerkrachten.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams een beroep kunnen doen voor informatie en begeleiding. De leerling staat altijd centraal.

Wie werkt er in een CLB?

In een CLB werken onder meer artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Zij werken samen zodat een leerling zich goed in zijn vel voelt, en dit gedurende de hele schoolloopbaan.

Wanneer kunt u bij een CLB terecht?

Een CLB kan leerlingen, ouders en schoolteams op vier domeinen begeleiden:

  • het leren en studeren
  • de schoolloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling

Is begeleiding een recht?

Een begeleiding kan alleen worden opgestart nadat een leerling of een ouder daarvoor het initiatief neemt. Als een school het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen van de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 12 jaar). Begeleiding gebeurt steeds in een sfeer van vertrouwen en dialoog.

Kan begeleiding ook verplicht worden?

In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen:

  • bij spijbelgedrag
  • bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Wanneer kunt u het CLB bereiken?

Neem contact op met het CLB of met de school om de juiste openingsuren te kennen.

Hoe neemt u contact op met een CLB?

Maak een telefonische afspraak of loop gewoon even langs bij het centrum. De school helpt u graag verder als u contact wilt opnemen met het CLB.

In sommige gevallen kan het CLB ook zélf de eerste stap zetten voor een gesprek.

Mag u naar om het even welk CLB gaan?

Door in een bepaalde school in te schrijven, kiest u sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidsplan of beleidscontract heeft afgesloten.