Missiestatement

Deze missiestatement is de persoonlijke filosofie van onze raad.

Al onze doen en denken,
is hierin verbonden.

Niemand kan de schrijnende kloof tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid, ontkennen:

  • 1/3 van de wereldbevolking overleeft met minder dan 1 euro per dag.
  • 1/5 van de wereldbevolking heeft geen toegang tot drinkbaar water.
  • Per seconde sterft iemand ten gevolge van honger, ziekte of dorst.

Om dit probleem op te lossen is iedereen, burger en overheid, vanuit een gevoel van verontwaardiging moreel verplicht mee te werken aan een duurzame oplossing.  De gemeentelijke overheid kan en mag de realiteit niet negeren.  Zij moet ook hààr verantwoordelijkheid opnemen en inspanningen leveren om te werken aan een rechtvaardige wereld.

De gemeente is de overheid die het dichtste bij de bevolking staat.  Zij is dus goed geplaatst om een samenwerkingsverband aan te gaan met degenen, die zich in de gemeente inzetten rond ontwikkelingssamenwerking.

De gemeentelijke Noord-Zuidraad vindt het daarom belangrijk om te investeren in het Zuiden.  Met het "Zuiden" bedoelt men de landen die zijn opgenomen in de OESO-lijst.

Dit wil men verwezenlijken door projecten te  betoelagen in het zuiden en door individuen te stimuleren om zich hiervoor in te zetten.

De raad geeft de voorkeur aan personen en of organisaties die een band kunnen aantonen met de gemeente.  Hierdoor kan de duurzaamheid van projecten van dichtbij bekeken en opgevolgd worden.

De gemeente Lendelede wil door middel van de Noord-Zuidraad  internationale thema's duiden en vertalen naar de bevolking en wil strijden voor rechtvaardige wereldverhoudingen en democratie.

Men wil dergelijke thema's aanpakken op een structurele manier.  Dit wil zeggen dat men wil werken op ‘lange termijn', dat men eerder aan de oorzaken van armoede wil werken in plaats van de gevolgen.

Daarom is de rol van de Noord-Zuidraad eerder ondersteunend tegenover de lokale bevolking dan bevoogdend.

 

Onze Visie

De gemeente Lendelede erkende in de gemeenteraad van 26.06.2008 een gemeentelijke Noord-Zuidraad.

De gemeente heeft een schepen voor ontwikkelingssamenwerking en men stelt een gemeentelijk ambtenaar en de gemeentelijke logistiek ter beschikking.

De raad geeft steun en mogelijkheden aan verenigingen en personen die initiatieven in deze sector ondernemen.

Men wil een mentaliteitsverandering in de rijke landen beogen waardoor er meer kansen gecreëerd worden in de ontwikkelingslanden.

De Gemeentelijke Noord-Zuidraad heeft de volgende taken:

  • Het geven van impulsen voor het sensibiliseren van de Lendeleedse bevolking.
  • Adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid.
  • Activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen.
  • Via een subsidiereglement verenigingen en personen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, mogelijkheden geven.
  • Door het organiseren van acties bijkomende financiële middelen verzamelen ten voordele van de projecten van ontwikkelingssamenwerking waardoor terug nieuwe mogelijkheden gecreëerd kunnen worden.