Wachtdiensten

Wachtdienst apothekers

De wachtdienst van de apothekers loopt telkens van vrijdagavond 19u tot de volgende vrijdag om 19u. Bekijk de wachtdiensten op: www.apotheek.be of bel 0903 99 000 (1,5€/min).

Wachtdienst geneesheren

De wachtdienst  vangt aan telkens op zaterdagmorgen om 8u tot maandagmorgen om 8u. Op feestdagen tijdens de week: vanaf 19.00u de avond voor de feestdag tot 8.00u de morgen na de feestdag.

De huisarts met wachtdienst is te bereiken via het telefoonnummer 051 31 22 22. Dit nummer brengt de patiënt, via een doorkiessysteem, rechtstreeks in contact met de dienstdoende arts.

Wachtdienst tandartsen

De wachtdienst vangt aan op zaterdag vanaf 10 uur tot zondagavond 18 uur.

Patiënten kunnen in vlaanderen terecht bij één oproepnummer van de wachtdienst Algemeen Tandarts voor dringende gevallen: 0903 399 69

wachtdienst algemene tandarts info

Wachtdienst Ziekenhuizen - AZ Groeninge

Wachtdienst: 056 24 21 11

Spoedopname: 056 24 21 12

Spoedgevallen

bel 112