Doelstellingen van het Huis van het Kind

huis van het kind

Ten aanzien van de partners

  • wil partners samen brengen om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en kennis te delen;
  • De partners worden versterkt (vorming, informatie,…) en nieuwe initiatieven worden ondersteund.
  • wil het aanbod van de partners in kaart brengen en bekend maken met het oog op een gerichte doorverwijzing;
  • wil het aanbod afstemmen op de vraag van de gebruiker en overlap en lacunes wegwerken;
  • reflecteert op regelmatige basis over haar invulling en maatschappelijke rol. Alle partners worden hierbij betrokken op de jaarlijkse Algemene Vergadering;
  • zorgt voor aansluiting bij en afstemming met het lokaal beleid.

Ten aanzien van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders

  • biedt een afgestemd aanbod dat inspeelt op de lokale noden en behoeften van de doelgroep, met respect voor de privacy;
  • wil het aanbod zo toegankelijk mogelijk maken, met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen;
  • wil een centraal aanspreekpunt en ontmoetingsplaats zijn waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen.

Maandelijkse zitdag Groeipakket

1 keer per maand is er een zitdag van de uitbetalingsinstellingen van het groeipakket.