Leerplicht

De normale weg om aan de leerplicht te voldoen is je kind inschrijven in een school en erop toezien dat het er regelmatig de lessen volgt. Dit geldt voor alle schooldagen van 1 september tot 30 juni. Ook in de maanden juli en augustus kunnen er in het secundair onderwijs lessen, stages, examens etc... doorgaan waarop u kind moet aanwezig zijn.

Als ouder ben je er voor verantwoordelijk dat je kind, zolang het minderjarig is, op  regelmatige basis naar school gaat en ingeschreven is.

Hoe lang duurt de leerplicht?

De leerplicht duurt in principe twaalf (school)jaren. Ze eindigt op 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt of op de 18de verjaardag. Dat is de dag waarop de jongere burgerlijk meerderjarig wordt.

Als de jongere effectief stopt op de 18de verjaardag en het lopende schooljaar niet afmaakt, betekent dat wel dat hij geen recht heeft op het studiebewijs of diploma van de gevolgde richting.

Als een leerling op jongere leeftijd (bijvoorbeeld zestien) het diploma secundair onderwijs behaalt, eindigt de leerplicht op dat ogenblik.

Leerplicht is geen schoolplicht!

Je kind moet leren, maar daarom hoeft dit niet op een school te gebeuren. Ook huisonderwijs is mogelijk.

! Als je in het buitenland woont en je je kind huisonderwijs wenst te geven, vergeet dan niet om contact op te nemen met het Ministerie van Onderwijs van het gastland om te weten of je in orde bent met de plaatselijke wetgeving inzake de leerplicht.

! je kan niet beslissen over te gaan op huisonderwijs om je kinderen vervroegd of langer op vakantie te laten gaan.

Meer informatie op de website van het ministerie van onderwijs. Of bel naar het gratis infonummer 1700 

Vanaf welk jaar is mijn kind leerplichtig?

Je kind wordt leerplichtig in het jaar dat het zes wordt.

Is je kind geboren in :

Dan wordt het leerplichtig op :

2013

1 september 2019

2014

1 september 2020

2015

1 september 2021

2016

1 september 2022

2017

1 september 2023

2018

1 september 2024

2019

1 september 2025