Missie en visie

huis van het kind

Missie

Het Huis van het Kind wil het welbevinden van kinderen, jongeren en de (aanstaande) ouders in de regio bevorderen door de krachten van alle actoren die zich voor hen inzetten te bundelen in een sterk en open netwerk.

Visie en kernwaarden

Het Huis van het Kind:

  • is een open en breed samenwerkingsverband van actoren die zich inzetten voor kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken;
  • werkt intensief samen met regionale partners. De partners en hun aanbod vormen de kern en dragen actief bij tot de werking.
  • brengt een aanbod dat transparant, neutraal en toegankelijk is voor alle kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare groepen;
  • wil ondersteuning bieden door in te zetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, het creĆ«ren van ontmoeting en het organiseren van activiteiten gericht op de beoogde doelgroep;
  • neemt een signaalfunctie op om noden vast te stellen en door te spelen naar het beleid;
  • wil de participatie van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken bevorderen;

wil op een laagdrempelige manier alle kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders bereiken en hun noden en vragen in kaart brengen.