Noord-Zuid: goedgekeurde projecten

Goedgekeurde projecten van de Noord-Zuidraad 2019-2020

Hieronder vind je een kort verslagje van de 10 projecten die ingediend werden door personen uit Lendelede:

Walter Delmotte en Jenny Depaepe: Senegal (Mbardiem – Diouroup)

Zij wensen een plaatselijk schooltje te voorzien van een verdere ommuring. Dit is vooral van belang voor de veiligheid gezien er op heden veel onveiligheden zijn door bromfietsen, paardenkarren, inbraken en dergelijke.

Roos Vansteenkiste: Nepal (Child Welfare Chitwan)

De organisatie wil de armste gezinnen ondersteunen op vlak van irrigatie, sanitaire en medische hulp. Het is de bedoeling om pakketten ter plaatse aan te kopen alsook een bestaand irrigatiesysteem verder uit te werken.

Adine De Volder: Gambia (Gambiahelpers)

De Gambiahelpers bouwen een opvangtehuis en realiseerden bijkomend ook de bouw van een waterput.

Zusters van de Heilige Sint-Vincentius: Rwanda (Kicukiru/kigali)

De plaatselijke zusters vangen straatkinderen op en sporen ze aan om school te volgen… Ze stimuleren hen om schooltaken te maken en zoeken naar slaap- en eetgelegenheid bij de lokale bevolking. Ook staan ze in voor betaling van het schoolgeld, schoolgerief, uniform/nette kledij van de straatkinderen.

Brent Lesaffre en Delphine Martin: Kenia (Rainbow4kids Ukunda)

Rainbow4kids is een kleuter- en lagere school die degelijk onderwijs wil aanbieden.

Elk jaar heeft Rainbow4Kids een ander doel: verbeteren van de speelplaats, elektriciteit in de klassen, bouwen van een internaat, maken van een afdak,.. Een team Belgen zorgt voor de correcte afhandeling hiervan.

Rosa Vermaut: India (Perivar Colony/tamil Nadu)

Financiële en materiële ondersteuning van kansarme studenten in Tiruchirappalli waarbij het doel is om arme ouders financieel te steunen zodat de kinderen de basisopleiding kunnen volgen.

Etienne Vandewaetere en Mia Fournier: Indonesië (Anak Bangsa Indonesia vzw)

Opvang, opleiding en opvolging van 30 weeskinderen in Solo. Vervolgens ook de plaatselijke bevolking ondersteunen en helpen waar de noden het grootst zijn. Ze voorzien in kleding, water, groenten,… .

Nick Verhelle: Ecuador (De vriendenkring van Ecassef)

Vorming, opleiding, economische zelfstandigheid, eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel voor volgende doelgroep: alleenstaande vrouwen, vrouwen met hoge kinderlast, mishandelde vrouwen, kind-moeders,… Ze realiseren projecten zodat de vrouwelijke koffieproducenten over voldoende inkomsten beschikken om de maanden zonder koffieoogst te kunnen overbruggen.

Jacques Sabbe en Mia Decock: Senegal (Western Devision)

Zet zich in voor een samenwerking van drie dorpen die heel landelijk gesitueerd zijn. De vraag van de vrouwen kwam om een investering te doen van een bakoven zodat ze zelf brood kunnen bakken in plaats van tientallen kilometers te moeten wandelen.

Jozef Messely: India (Tamil Nadu)

Staan in voor studiekosten verwaarloosde jeugd, hulp en re-intgratie afgewezen vrouwen en operatieve hulp bij misvormingen.