Partners

huis van het kind

De partners die intekenden in het samenwerkingsverband Huis van het Kind Lendelede zijn:

 • Sociaal Thuis Lendelede
 • Consultatiebureau K&G Kuurne en Izegem (Kind en Preventie)
 • Regioteam K&G
 • Loket Kinderopvang
 • OCMW: vakantieaanbod / socioculturele participatie/ vakantieparticipatie
 • CAW Midden West-Vlaanderen
 • VCLB Izegem
 • Speelpleinwerking Jakkedoe
 • Jeugddienst
 • Onderwijs: alle scholen in Lendelede
 • Ouderraad Sint-Vincentius
 • LOGO
 • Adviesraden ( Lokaal Overleg Kinderopvang en Gezins – en Welzijnsraad)
 • Gezinsbond
 • Expertisecentrum De Wieg
 • ’t Kringske
 • Bibliotheek
 • Vroedvrouwen VBOV VZW